UZ Gent

Het project

De startpagina van de website van het UZ Gent was overweldigend druk. Het bevatte heel veel tekst en een eindeloze lijst van nieuwsberichten nam het merendeel van het scherm in beslag. Dit alles maakte het voor de bezoekers moeilijk om de weg naar de nodige informatie te vinden.

Op persoonlijk verzoek van de toenmalig afgevaardigd bestuurder van het ziekenhuis, werd ik belast met de taak om de startpagina op te kuisen en te vereenvoudigen. Door beter gebruik te maken van witruimte en door de nadruk te verleggen van nieuwsberichten naar de 3 doelgroepen van de site (patiënten, bezoekers en zorgverleners), kon de de pagina meer nuttige informatie bevatten dan voorheen, maar werd ze wel rustiger voor het oog en minder volgepropt.

Naast het nieuwe ontwerp voor de startpagina, werd ook het oude Flash-gebaseerd grondplan vervangen door een vanuit het CMS gestuurde, interactieve JavaScript app.

Nota: Project als voltijds werknemer van het UZ Gent. De website werd onlangs volledig vernieuwd op een nieuw platform door derden. Daarbij werden wel het idee van de “blokken” voor de doelgroepen en het verminderd aantal nieuwsberichten behouden.

De details

Mijn taken

  • Consulting
  • Home page optimalisation
  • Development
  • Implementation

Gebruikte technologieën

  • HTML
  • CSS
  • jQuery
  • IBM Websphere Portal
Screenshot UZ Gent