Privacyverklaring

Algemene informatie

Voor iamwebdeveloper.com, een product van Nico De Backer Sagl met maatschappelijke zetel te Via Valeggia 5, 6912 Lugano-Pazzallo en registratienummer CHE-397.084.634, hierna “IAWD”, is de bescherming van privacy van groot belang.

IAWD wil haar klanten en gebruikers van haar diensten zo goed als mogelijk informeren en respecteren en hen tezelfdertijd de controle geven over wat er met hun gegevens gebeurt. IAWD wil haar klantengegevens op een veilige en respectvolle manier beheren en gebruiken om haar klanten beter te kunnen bedienen en hen de best mogelijke ervaring te bieden. Hieronder staat meer informatie over welke data IAWD verzamelt, waarom, voor hoelang en hoe u die kan controleren.

Persoonlijke gegevens die we verzamelen

IAWD kan uw persoonlijke gegevens verwerken omdat u haar diensten gebruikt en/of omdat u deze gegevens zelf verstrekt via telefoon, email, andere digitale communicatieplatformen (bv. WhatsApp of sociale media), of bij het invullen van een contact- of eender ander formulier op haar website. IAWD onderneemt geen stappen om u te identificeren en verzamelt deze gegevens enkel als u deze vrijwillig deelt. In dat geval verzamelt IAWD de volgende persoonlijke gegevens:

Waarom hebben we deze gegevens nodig

IAWD verwerkt uw persoonlijke gegevens om u te kunnen contacteren via telefoon en/of email om uw vragen en dergelijke te kunnen beantwoorden en eventuele opdrachten uit te voeren.

Hoe lang bewaren we uw gegevens

IAWD bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Gegevens delen met derden

verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In elk ander geval worden gegevens niet doorgegeven aan derden zonder uw voorafgaandelijke actieve goedkeuring.

Analyseren bezoek aan de website

Tijdens uw bezoek aan deze website worden, vanwege technische redenen, bepaalde gegevens automatisch geregistreerd. In deze context kunnen zaken als uw IP-adres, besturingssysteem, taalvoorkeuren, webbrowser en welke pagina’s u bezoekt, bijgehouden worden, alsook uw regio en de website die u naar onze website heeft gebracht. Deze voorts anonieme gegevens worden gebruikt om het algemene klik- en surfgedrag van de bezoekers op onze site in kaart te brengen en te analyseren. Dit helpt ons om de website en haar inhoud verder te verbeteren.

Uw gegevens bekijken, aanpassen of verwijderen

U heeft steeds het recht om uw persoonlijke gegevens die wij bijhouden in te kijken, aan te passen of te verwijderen. Hiertoe kan u een mail tot aanvraag sturen naar info@iamwebdeveloper.com, vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart. IAWD voldoet zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, aan uw aan vraag.

Beveiliging

IAWD neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Gegevens die via de website van IAWD worden uitgewisseld, maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te zorgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of indien er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door IAWD verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met info@iamwebdeveloper.com.

IAWD kan ook als volgt bereikt worden:

Nico De Backer Sagl
Via Valeggia 5
6912 Lugano-Pazzallo
Zwitserland
+41 76 463 65 32
info@iamwebdeveloper.com

Klachten of meldingen

Mocht u om een of andere reden het gevoel of bewijs hebben dat wij uw gegevens niet correct behandelen, kan u dit melden aan:

Incaricato cantonale della protezione dei dati
Via Canonico Ghiringhelli 1
6501 Bellinzona
Zwitserland
+41 91 814 45 00